טלה

טלה וילדים
הטלה מצפה מילדיו להיות נמרצים ועצמאיים. הוא לא ירשה להם להפגין חולשה, וינסה לעודד אותם לעסוק בספורט, בעיקר ספורט תחרותי. הוא ישחק וישתולל איתם, ואם פה ושם חטפו מכה או נפצעו, זה סימן שהם מתחזקים ומתגברים הטלה גם יפתיע את ילדיו במתנות או בנסיעה לא מתוכננת.

טלה ובריאות
טלה איננו אוהב להיות חולה. מחלה משדרת חולשה, ודבר זה לא יעלה על דעתו. לעומת זאת, הוא מרבה להיפצע, בעיקר באזור הראש. שכיח למדי לראות אותו עם תחבושת או גבס כתוצאה מפעילות ספורט שבמהלכה ניפצע, או מקטטה שבה היה מעורב. טלה מוזכר במקורות כקשור לאביב, עונה על לבלוב ופריחה, אופטימיות ושמחת חיים. טלה מצוין במקורות גם כמזל מתפרץ ומתרגז בקלות. כדי להפוך כעס זה לאנרגיה, מומלץ במקורות לבני מזל זה לעסוק בתחומים הדורשים השקעת כוח גופני רב. מבין שבטי ישראל הוא מסומל על ידי שבט יהודה. בקבלה הוא מיוצג על ידי האות ה'. מרס, הכוכב הקשור למזל טלה, מופיע במיתולוגיה כאל המלחמה ארס. היוונים תיארו אותו כשפטל ופחדן. הרומאים, לעומתם, כיבדו אותו והעריצו את יכולתו להביס את יריביו.

בברכת הצלחה, מזל אהרוני